Jak zoptymalizować procesy w firmie?

Jak zoptymalizować procesy w firmie?
Optymalizacja jest kluczem do sukcesu działalności. Motywowana jest zawsze obecną sytuacją w firmie, nastawiona np. na minimalizację kosztów, zwiększenie przychodów lub przyspieszenie procesów. Proces biznesowy...